5 thg 1, 2013

Giá một nụ cười rẻ hơn giá tiền điện...Chèn hiệu ứng...


Giá một nụ cười rẻ hơn giá tiền điện...

Giá một nụ cười rẻ hơn giá tiền điện, thế nhưng nụ cười lại tỏa sáng nhiều hơn hàng trǎm bóng đèn điện. Không ai nghèo đến nỗi không thể mỉm một nụ cười, cũng không ai đủ giàu để sống mà không cần đến nụ cười của người khác.        
         Hình ảnh đã đăng