4 thg 2, 2013

Trái cây và Rồng

Trái cây và Rồng
,Những Nghệ Nhân đã tạo ra những sản phẩm thật là độc đáo và nhiều công phu.