4 thg 12, 2014

Biết an tâm để an thân

Có một mối liên hệ tương tác không thể phủ nhận- thậm chí khá mật thiết- giữa tâm (đại diện cho tinh thần) và thân (các gọi chung thể chất, thể trạng) của mỗi chúng ta.
Biết an tâm để an thân