25 thg 6, 2013

22 thg 6, 2013

Ván cờ … sinh tử.

Ý nhĩa về Thiền -Ván cờ sinh tửVán cờ … sinh tử.
Nguồn: Tri thiên mệnh.
1

19 thg 6, 2013

TA NGỠ XUỐNG TRẦN GIAN CHƠI MỘT LÁT....
 Ta  ngỡ xuống Trần gian chơi một lát_Mà ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Lời Hay Ý Đẹp - Tranh của Họa sĩ Koukei Kojima – Nhật Bản
 tp9.jpg
Đường về khép bóng trần gian
Lợi danh gói một hành trang vô thường


16 thg 6, 2013