29 thg 10, 2014

LUẬT NHÂN QUẢ

Làm điều tốt sẽ được ban điều tốt và làm điều ác sẽ gặp phải điều ác.
quote8-9405-1401771647.jpg