15 thg 12, 2013

11 thg 12, 2013

Tha thứ mãi mãi

Không chỉ tha thứ cho người khác, hãy biết tha thứ cho chính bản thân mình.