29 thg 5, 2015

Chuyện 3 cái sàng

Trong cuộc sống này vì đâu ta không hạnh phúc? Phải chăng là vì tâm ta không bình yên? 


25 thg 5, 2015

Tương lai là trang giấy trắng

Quá khứ là những gì ta đã viết trên cát, sóng sẽ xóa đi; tương lai là những gì ta sẽ viết từ hôm nay...