28 thg 10, 2013

20 thg 10, 2013

NHẤT...

 1. Trong trăm ngàn thứ hương, hương đức hạnh thơm nhất!
   
 2. Trong trăm ngàn con người, người hiểu thảo quý nhất,
   
 3. Trong trăm ngàn câu nói, nói thật là tốt nhất.
   
 4. Trong trăm ngàn tính cách, khiêm tốn đáng nể nhất.
   
 5. Trong trăm ngàn xử lý, nhẫn nhịn kết quả nhất.
   
 6. Trong trăm ngàn con người, chân thành khó tìm nhất!
Sưu tầm


Photobucket

16 thg 10, 2013

Mình Yêu Ai Nhất?

Nhân tết Trung Thu năm Canh Ngọ (1990), Hòa thượng Thanh Từ nói pháp thoại nầy với chư Tăng Ni tại Thiền viện Thường Chiếu.
oOo

Tết Trung Thu năm nay, tôi đặt một câu hỏi cho quí vị:
-- Quí vị biết trên đời nầy mình yêu ai nhất không?
Tôi xin kể một câu chuyện xuất xứ từ kinh A Hàm: