22 thg 7, 2013

Sống trên đời phải biết cho đi một chút gì
'Sống trên đời phải biết cho đi một chút gì': Tuyến Nguyễn Sunday, May 27, 2012 5:48:24 PM

Hơn 20 năm làm thiện nguyện giúp người nghèo
Ngọc Lan/Người Việt
WESTMINSTER (NV) - “Từ đầu tôi đã là người homeless nên tôi biết thân phận người homeless. Tôi hiểu cái lạnh làm mình không ngủ được, cái đói làm mình không ngủ được. Tôi cũng biết mình đã vui như thế nào khi có người đến thăm lúc còn ở trên đảo hoang, dù họ không cho tôi bất cứ cái gì nhưng họ khiến tôi nghĩ rằng vẫn còn có người nghĩ đến tôi.”
Ông Tuyến Nguyễn, người hơn 20 năm cung cấp bữa ăn cho người vô gia cư tại quận Cam, “sống trên đời phải có một chút gì cho đi. Một chút đó chính là cái mình cố gắng.” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

13 thg 7, 2013

Thiền Ngôn

Ra đời hai tay trắng.
        Lìa đời trắng hai tay.

            Sao mãi nhặt cho đầy.

                Túi đời như mây bay..........  
 

1 thg 7, 2013

ĐỜI LÀ VÔ THƯỜNG !!!

ĐỜI LÀ VÔ THƯỜNG !!!
MỜI XEM LỜI HAY, HÌNH ẢNH THÚ VỊ…

Đời là VÔ THƯỜNG – Hạnh phúc MONG MANH (Tranh minh họa)


Hoa nở, rồi lại tàn….Trăng tròn rồi lại khuyết….Sinh lão bệnh tử…