24 thg 3, 2016

Lời khuyên của người ăn mày

Một ông chủ trẻ gặp một tên ăn mày, anh ta cười cười nói với người ăn mày kia: “Nếu làm tốt việc này tôi sẽ thưởng cho anh gấp đôi số tiền này!” Hôm sau tên ăn mày đã cố ý làm hỏng chuyện. Ông chủ trẻ đã nổi giận định tra hỏi, thật không ngờ người ăn mày còn khuyên ông chủ trẻ và trả lại số tiền đã nhận hôm trước.