18 thg 2, 2014

Còn bao nhiêu năm tháng nữa ?

Gởi Các Cụ trên 6 bó mà vẫn còn khỏe mạnh.
Vậy ông bà còn bao nhiêu năm?